අපගේ සේවාවන්

Date of commencement : 27th January, 2018 (register 07 days before the programme)
Commence on 14th February 2018 @ Technical Services Division, IDB / More Details: 011-2605278
On 06th February 2018 @ Technical Services Division, IDB / More Details: 011-2605278
On 07th February 2018 @ Technical Services Division, IDB / More Details: 011-2605278
On 09th February 2018 @ Technical Services Division, IDB / More Details: 011-2605278

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත
ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (කා.ස.ම.) ශ්‍රි ලංකාවේ කර්මාන්ත සංවර්ධනය හා
ප්‍රවර්ධනය සඳහා ස්ථාපිත කොට ඇති ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය ‍ ආයතනයයි.

ප්‍රධාන කොටම අප ශ්‍රි ලාංකික ව්‍යාපාර හා මෙම ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන
පුද්ගලයන් හා ආයතනවල අවශ්‍යතා සපුරාලමට කටයුතු කරන්නෙමු.

පුවත් සහ දැනට ක්‍රියාත්මක සිදුවීම්

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • අපි ව්‍යපාරයේ වැඩ කරන්නේ පවුලක් වගෙයි. දැනට ව්‍යපාරයේ සේවකයන් 275 විතර ඉන්නවා. ව්‍යපාරය ආරම්භ කලේ පවුලේ ව්‍යපාරයක් විදිහට. අද අපේ ව්‍යපාරය සමූහ සාමාගමක් (Holding Company) ලෙස පවත්වාගෙන යනවා. දේශීය පාවහන් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගැනීමට කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය සමඟ එකතුවී පාවහන් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 150ක විතර පිරිසකට උපකාර කරගෙන යනවා.


  මොහිදින් කාදර් මහතා
  කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ /සින්වා හෝල්ඩින් ගෘෘප්

 • සිරිලක පා සළකුණ ලක්පා

  1984 දි සෙරෙප්පු කුට්ටම් 10,000 ක් හදන්න ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් හදලා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කලාට පස්සේ මට කාර්මික ජනපදයෙන් ඉඩම් කට්ටි තුනක් ලබාදුන්නා. ඊට පස්සේ මහජන බැංකුව හා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය එකතු වෙලා අවුරුද්දකට පස්සේ මට මිලියන 1.7 ක ණයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මම සොයාගත්තු ලක්ෂ 8 මුදලකුත් එක්ක ලක්ෂ 25 කින් ලක්පා කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කෙරුවා. එභෙම තමයි මම ව්‍යාපාරිකයෙක් වුනේ.

  චන්ද්‍රා කන්නන්ගර මහතා
  නිර්මාතෘ - ලක්පා නිෂ්පාදන සමාගම

මාධ්‍ය නිවේදන

පුවත්හසුන් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න

නවතම පුවත් සහ සිදුවීම් ලබා ගන්න

සංරක්ෂිත

අප වෙත ළඟාවන්න

ලිපිනය

615, ගාලු පාර,
කටුබැද්ද,  මොරටුව,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න

011-2605323,
2605326-7, 2605394
2624846-7

විද්‍යුත් තැපෑල

info@idb.gov.lk


captcha loading...

අප හා සම්බන්ධවන්න

       yec

Scroll To Top