வேண்டுகோள்களின் பிரகாரம் பொருட்களின் தரம், வணிகச் சின்னம் கொடுத்தல், பொதியிடல் மற்றும்  சந்தைப்படுத்தல் தகவல்களை வழங்குதல்

சந்தை மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் அறிக்கை எழுதுதல்

இனங்காணப்பட்ட சாத்தியப்பாடுடைய உற்பத்திப் பொருட்கள் பற்றி சந்தை மதிப்பாய்வுகளை மேற்கொண்டு சந்தை சாத்தியவள அறிக்கைளை தயாரிப்பதற்கு வசதியளித்தல்

செயலமர்வுகள்

புதிய சந்தை அபிவிருத்தி பற்றிய செயலமர்வுகள்

தொடர்புகளுக்கு


பணிப்பாளர் – சந்தைப்படுத்தல்

: +94 112 623 439
: +94 112 607 003
: இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நாம் வழங்குவது

Scroll To Top